loader

Arbodienst, RI&E, BHV

Wanneer u personeel in dienst neemt/heeft dan zijn er een zaken die

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Oproepkrachten kunnen alleen nog opgeroepen worden op vooraf vastgelegde dagen en uren

Betaald ouderschapsverlof 

Vanaf 2 augustus kunnen werkgevers een aanvraag bij het UWV indienen voor

Vakantiedagen zieke werknemer

100% opbouw en opname van vakantiedagen tijdens ziekte.

Aanvraag Subsidie Praktijkleren

De subsidie biedt een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en

Uitbetaling van het vakantiegeld

Het opgebouwde vakantiegeld over de periode juni tot en met mei 2021

Bijtelling auto van de zaak bij niet-zakelijk gebruik

Als een werknemer na einde dienstbetrekking nog in een auto van de