loader

Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

Het UWV stuurt jaarlijks rond 14 maart de voorlopige beschikkingen voor de

Waarom zou u wachten met overstappen tot het nieuwe jaar?

Waarom zou u daarom wachten met het overstappen tot het nieuwe boekjaar.

Overstappen en 2 maanden gratis salarisverwerking

Nu voor 1 januari 2023 overstappen 2 maanden gratis salarisverwerking. Bent u

Arbodienst, RI&E, BHV

Wanneer u personeel in dienst neemt/heeft dan zijn er een zaken die

Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Oproepkrachten kunnen alleen nog opgeroepen worden op vooraf vastgelegde dagen en uren

Betaald ouderschapsverlof 

Vanaf 2 augustus kunnen werkgevers een aanvraag bij het UWV indienen voor

Vakantiedagen zieke werknemer

100% opbouw en opname van vakantiedagen tijdens ziekte.