loader

Een nieuw wetsvoorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken introduceert een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het voorstel, nu beschikbaar voor publieke consultatie, moet financiële risico’s bij ziekte voor zelfstandigen verminderen.

Zelfstandigen die door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen, krijgen recht op een uitkering van 70% van hun winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. Deze uitkering loopt door tot de AOW-leeftijd.

Zelfstandigen kunnen zich afmelden voor de verplichte verzekering als ze al een eigen verzekering hebben die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Belangrijkste Kenmerken van de BAZ

  • De verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die ‘winst uit onderneming’ genieten voor de inkomstenbelasting.
  • Zelfstandigen die een jaar ziek zijn (wachttijd) kunnen een uitkering aanvragen.
  • De uitkering is 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon.
  • De premie bedraagt ongeveer 6,5% van de winst uit onderneming, tot maximaal 195 euro per maand.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.

De verzekering is niet voor Directeur-grootaandeelhouders, zogenoemde resultaatgenieters of levenspartners die meewerken in de onderneming.

Hoewel de verzekering financiële bescherming biedt, is ze niet onomstreden. Sommige zelfstandigen vrezen hoge premies of overheidsbemoeienis. Van Gennip benadrukt dat deze verzekering een basisvangnet biedt en zelfstandigen beschermt tegen bijstandsafhankelijkheid en het opeten van hun eigen vermogen.