loader

Op 24 mei 2024 oordeelde de Hoge Raad dat gezonde lunches, die werkgevers gratis verstrekken aan werknemers, gerichte vrijgestelde arbovoorzieningen zijn. Dit oordeel is gebaseerd op wetgeving die in 2022 is gewijzigd. Daarom heeft het arrest geen gevolgen voor de huidige toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen.

Geen Toepassing van Vrijstelling

Een werkgever verstrekte in 2017 en 2018 gratis gezonde lunches aan werknemers, die minimaal een bepaalde hoeveelheid groenten bevatten en waren afgestemd met een diëtiste. Deze lunches bevatten geen toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers. De vraag was of de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen op deze lunches van toepassing was. De Hoge Raad oordeelde dat dit zo is, maar deze uitspraak heeft geen invloed op de huidige regelgeving vanaf 2022.

Wijziging in 2022

De wetgeving over de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is in 2022 gewijzigd. Dit betekent dat gezonde lunches die nu door werkgevers worden vergoed of verstrekt, niet onder deze vrijstelling vallen. Meer informatie hierover is te vinden in de toelichting van de wetgever op de wijziging van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vanaf 2022.

Geen Terugwerkende Kracht

De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast op gezonde lunches die vóór 2022 zijn vergoed of verstrekt, tenzij de loonheffingen voor die lunches op 24 mei 2024 nog niet onherroepelijk vaststonden. Dit zal in de praktijk echter zelden voorkomen. De Belastingdienst verleent ook geen ambtshalve vermindering, omdat het arrest van de Hoge Raad wordt beschouwd als nieuwe jurisprudentie.