loader

Met ingang van 1 januari 2019 is het mogelijk om geboorteverlof op te nemen. Werknemers hebben recht op eenmaal het aantal werkuren per week. Werkt de werknemer bijvoorbeeld 5 dagen a 8 uur per dag. Dan krijgt de werknemer 5*8= 40 uur aan geboorteverlof. Tijdens dit verlof betaald de werkgever het loon 100% door.

Geboorteverlof mag naar eigen inzicht worden opgenomen, mits dit maar binnen 4 weken na de geboorte van het kind is opgenomen.

Sinds 1 juli 2020 is in de Wet arbeid en zorg (WAZO) aanvullend geboorteverlof geregeld.

Dit verlof kan pas door de werknemer worden opgenomen als deze het geboorteverlof volledig heeft opgenomen. Het verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Ook dit verlof kan de werknemer helemaal naar eigen inzicht opnemen, mits dit maar binnen 6 maanden na de geboorte van het kind is opgenomen en nadat het geboorteverlof is opgenomen.

De werkgever vraagt voor de werknemer een uitkering aan bij het UWV. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon met een maximum van het maximumdagloon. Een Cao mag hiervan afwijken en een aanvulling toekenning op deze 70%.

De uitkering wordt in het beginsel naar de werkgever overgemaakt. Als werkgever mag je ervoor kiezen om de uitkering direct door het UWV naar de werknemer over te laten maken. Dan ontvangt de werknemer geen loon via de werkgever.

Het verlof wordt in één keer aangevraagd, ook als deze flexibel wordt opgenomen.