loader

Vanaf 2 augustus kunnen werkgevers een aanvraag bij het UWV indienen voor het opnemen van gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Deze aanvraag kan pas worden ingediend nadat het verlof is opgenomen.

Gedurende 9 weken ouderschapsverlof krijgen ouders een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot 70% van het maximum dagloon. Een voorwaarde is wel dat deze 9 weken wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

I’m sommige gevallen geldt het ouderschapsverlof ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. De voorwaarden zijn dan:
– Het kind moet op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar zijn.
– De ouders moeten op dat moment werken (werknemer zijn).
– Het volledige recht op ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsduur per week) moet nog niet zijn opgenomen.

Bij adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk als kinderen onder de 8 jaar zijn. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.