loader

08 november 2021

Een zieke werknemer heeft recht op een volledige opbouw van zijn vakantiedagen. Neemt de werknemer vakantie op, dan schrijft de werkgever de vakantiedagen ook voor 100% af.

Artikel 7:640a BW bepaalt dat de aanspraak op de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, vervalt, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen.

Artikel 7:641 BW bepaalt dat een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, recht heeft op uitbetaling van de openstaande dagen tegen het volledige uurloon.