loader

20 oktober 2021

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (de ‘Wab’) hebben werkgevers op grond van artikel 7:628a lid 5 BW de verplichting om werknemers met een oproepovereenkomst – nadat deze 12 maanden heeft geduurd – een aanbod te doen van een vaste arbeidsomvang. Het aanbod moet tenminste gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van 12 maanden.

Werkgever moet het aanbod schriftelijk of elektronisch doen en dit moet uiterlijk 1 maand na afloop van deze 12 maanden geschieden.

Dus werkgevers: werk je met oproepkrachten? Noteer dan in de agenda dat je na afloop van 12 maanden in actie moet komen!