loader

3 mei 2021

Het opgebouwde vakantiegeld over de periode juni tot en met mei 2021 moet uiterlijk 30 juni 2021 aan de werknemer zijn uitgekeerd. Door de Corona crisis kan het voor een werkgever lastig zijn om het vakantiegeld in mei of juni uit te keren. Echter mag hij niet zomaar eenzijdig besluiten om het vakantiegeld te spreiden, uit te stellen of niet te betalen.
In de Wet (WML) is vastgelegd dat werknemers jaarlijks recht hebben op vakantiebijslag (ook wel: vakantiegeld of vakantietoeslag). Dit bedraagt minimaal 8% over het brutojaarloon en wordt meestal uitbetaald in mei of juni, uiterlijk 30 juni 2021. Werkgevers die (wegens de Corona) in financiƫle problemen verkeren, kunnen in overleg met de werknemer(s) en vragen of zij akkoord gaan met een latere uitbetaling of een gespreide betaling van het vakantiegeld.
Werknemer is niet verplicht hier aan mee te werken. Als werkgever geen goedkeuring van de werknemer heeft zal hij de Cao of arbeidsovereenkomst moeten volgen.

De afspraken tussen de werkgever en de werknemer kunnen vastgelegd worden in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.